Fundacje

Fundacje

Fundacje

Społeczeństwo składa się z różnorodnych jednostek, przynależących do różnych grup społecznych, mających różne statusy społeczne. Niekiedy jednostki nie są w stanie zapewnić sobie i bliskim odpowiednich warunków do życia, nierzadko wynika to z braku pracy, problemów zdrowotnych czy mieszkaniowych. W takich sytuacjach po pomoc można zwrócić się do instytucji państwowej, jaką jest pomoc społeczna.najlepsze ubezpieczenia komunikacyjne Innym rodzajem pomocy może być ta oferowana przez fundacje. Czym różni się działalność pomocy społecznej od fundacji? Główne założenia są wspólne dla obu instytucji, tzn.: zarówno pomoc społeczna, jak i fundacje mają na celu nieść pomoc potrzebującym.

O ile jednak pomoc społeczna jest instytucją państwową, o tyle fundacja to organizacja pozarządowa. Zamysłem i głównym celem fundacji jest wspomaganie danego celu, np.: zbiórka pieniędzy na leczenie danej jednostki lub pozyskanie konkretnego celu, jak np.: pomoc chorym, zwierzętom, wspomaganie akcji kulturowych, itp. Fundacja to instytucja posiadająca tzw.: osobowość prawną. Oznacza to, że fundacja jest samodzielnym podmiotem mającym zarówno prawa, jak i obowiązki. Wyróżnić można zarówno fundacje publiczne, jak i prywatne, fundacje prawa prywatnego i publicznego, a także fundacje non profit i not for profit.

Artykuł napisany przez: